Rejestr zbiorów danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r., poz.149 ze zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie mający siedzibę w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP 32, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 wyżej przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie udostępnia „Rejestr zbiorów danych osobowych zawierających dane zwykłe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie”.

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2016-03-07 11:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Littwin Karol
(2017-02-16 10:19:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki