Zastępca dyrektora

Patryk Kwidziński

Telefon: 58 677-63-00

e-mail: p.kwidzinski@pupwejherowo.pl

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.).

 

W związku z powyższym treść korespondencji kierowanej do Urzędu powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi ,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Podanie/wniosek/pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu "zaufanego ePUAP".


 

Wytworzył:
Karol Littwin
Udostępnił:
Littwin Karol
(2005-10-05 12:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-10-03 07:40:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki