Zgłoszenie oferty pracy

- Jak złożyć krajową ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

 • zgłosić ofertę elektronicznie uzupełniając formularz na stronie WWW
 • pobrać formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej, uzupełnić go a następnie wysłać na e-mail: sekretariat@pupwejherowo.pl lub faksem 58 677 63 33;
 • osobiście - ul. Usługowa 11, 84-200 Wejherowo, pokój nr 3.

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy musi zawierać:

 • pełna nazwa pracodawcy (zgodna z zaświadczeniem GUS),
 • wyczerpujące dane teleadresowe pracodawcy,
 • REGON oraz NIP,
 • liczba obecnie zatrudnionych pracowników,
 • nazwa stanowiska i wyczerpujące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy,
 • wnioskowana liczba kandydatów,
 • sposób kontaktu kandydatów z pracodawcą,
 • charakterystyka wykonywanej pracy (np. branża),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • proponowane wynagrodzenie,
 • zmianowość,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia.

 

Wskazówki dla pracodawców

 1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
 2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną
 3. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
 4. Podstawowa forma kontaktu osoby bezrobotnej z Pracodawcą to kontakt osobisty oraz telefoniczny. Forma e-mail może stanowić dodatkową, ale nie wyłączną formę kontaktu osoby bezrobotnej z Pracodawcą, ponieważ nie jest ona dostępna dla wszystkich osób poszukujących pracy.
 5. Zgłoszona oferta pracy jest aktualna przez miesiąc czasu.
 6. Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku o nieaktualności oferty (tel. 58 677 63 07 lub 58 677 63 09).
 7. Oferta pracy zostanie wycofana z Urzędu w przypadku, co najmniej trzykrotnego braku możliwości skontaktowania się pośrednika pracy z Pracodawcą.
 8. Pracodawca ma zawsze możliwość wyboru najodpowiedniejszego kandydata ze skierowanych przez pośrednika pracy osób
Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2022-05-23 08:13:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki