Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć wniosek o refundację do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wydatkowana może być w szczególności na zakup środków trwałych , urządzeń, maszyn w tym środków niezbędnych do zapewnienia stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

 

Po podpisaniu umowy podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest w okresie 30 dni do dokonania zakupów, udokumentowania i rozliczenia wydatków związanych z wyposażeniami stanowisk/a pracy. Następnie po stwierdzeniu przez Starostę utworzenia stanowiska pracy podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest do zatrudnienia osób/osoby bezrobotnych/ej skierowanych/ej przez Starostę na wyposażenie lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) oraz tekst ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33);

Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (dz. U. Poz. 457).


 
 
ilość odwiedzin: 1916777

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X