Korespondencja elektroniczna

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775).

 

W związku z powyższym treść korespondencji kierowanej do Urzędu powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi ,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Podanie/wniosek/pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu "zaufanego ePUAP".

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-10-28 12:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-05-25 08:56:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki