☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wejherowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wejherowskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
5. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP,
7. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
    a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
    b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywana efektywność kosztową i zatrudnieniową,
    c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
8. opiniowanie proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych,
9. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:
     a) kryteria doboru bezrobotnych,
     b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz C
(2015-10-29 08:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz C
(2015-10-29 08:48:06)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X