Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r., poz. 20) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj.
przy ul. Usługowej 11 w Wejherowie.


Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do osób wyznaczonych w Urzędzie:

 
Rejestracja bud. B
e-mail: m.laczynska@pupwejherowo.pl
tel.: 58 677 63 01
Doradca – pośrednictwo pracy bud. A
e-mail: d.pranczke@pupwejherowo.pl
tel.: 58 677 63 25
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  • propozycję terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

Wytworzył:
Natalia Płotka
Udostępnił:
Płotka Natalia
(2020-11-18 09:16:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-06-17 13:00:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki