WiA - Wykwalifikowani i Aktywni

EFS+

 
WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (I)
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie realizuje projekt „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wejherowskiego. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.2 Rynek pracy- projekty powiatowych urzędów pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Projekt ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych oraz poprawę warunków rozwoju zawodowego osób bezrobotnych zamieszkałych powiat wejherowski.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.

Budżet projektu na 2023 rok: 2.605.582,85 zł, z czego 2.214.745,41 zł to wkład z Funduszy Europejskich
 
Budżet projektu na 2024 rok: 4.417.841,92 zł z czego 3.755.165,61 zł to wkład z Funduszy Europejskich


W ramach projektu w roku 2023 projekcie zrealizowano następujące działania: 
 • Szkolenia grupowe „ABC Przedsiębiorczości" dla 33 osób, które otrzymały dotację na otwarcie działalności gospodarczej oraz szkolenia indywidualne dla 12 osób;
 • Staże dla 72 osób;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 57 osób;
 • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 30 skierowanych bezrobotnych;
 
W ramach projektu w roku 2024 zaplanowane jest wsparcie dla 298 osób, będących mieszkańcami powiatu wejherowskiego pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako osoby bezrobotne.

W projekcie w 2024r. zaplanowano realizację następujących działań: 
 • Szkolenia grupowe „ABC Przedsiębiorczości" dla 30 osób, które otrzymają dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz szkolenia indywidualne dla 15 osób; informacja: pod nr tel.: 58/677-83-63, 58/677-83-68, 58/677-63-21; pok. nr 103;
 • Staże dla 228 osób; informacja: pod nr tel.: 58/677-63-15, 58/677-63-36; pok. nr 101;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób; informacja pod nr tel: 58/677-63-37, 58/677-83-57; pok. nr 109
 • Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 25 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; informacja pod nr tel: 58/677-63-17; pok. nr 102;
 
W szczególności grupę docelową projektu stanowią:
 • osoby młode w wieku 18-29 lat;
 • kobiety;
 • osoby powyżej 55 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez zatrudnienia zostało udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Projekt zakłada uwzględnienie we wsparciu osób młodych zakresu tematycznego co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:
 • ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
 
Projekt zakłada objęcie wsparciem osób w wieku 18-29 lat na poziomie co najmniej 40% ogólnej liczby uczestników biorących udział w projekcie, a także zatrudnienie lub samozatrudnienie przez co najmniej 70% uczestników projektu oraz uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach.
Wytworzył:
(2024-04-03)
Udostępnił:
Płotka Natalia
(2024-06-17 12:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-06-17 12:40:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki