Rejestr zbiorów danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2024r., poz.475 ze zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie mający siedzibę w Wejherowie przy ul. Usługowej 11, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, przysługuje zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, na zasadach
i w zakresie opisanym w wyżej przywołanym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie udostępnia „Rejestr zbiorów danych osobowych zawierających dane zwykłe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie”.

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2016-03-07 11:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-06-17 12:13:28)