Sprawozdanie finansowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 342)

Wytworzył:
(2019-05-08)
Udostępnił:
Littwin Karol
(2019-05-08 09:08:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-05-06 14:05:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki