CO TO JEST EFS?

 

 

                                                                                                

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych, do których Polska uzyskała dostęp dzięki akcesji do Unii Europejskiej.

 

EFS daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym i niepełnosprawnym w znalezieniu pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo).
 

Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe, szkolenia i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, staże dla młodzieży oraz przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych. Ponadto pomoc w założeniu spółdzielni socjalnej lub Centrum Integracji Społecznej.

Podejmowane w ramach EFS działania ukierunkowane są przede wszystkim na:
• wspieranie osób – poprzez edukację i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, tworzenie miejsc pracy,
• wspieranie struktur i systemów – poprzez poprawę systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług związanych z zatrudnieniem, integrowanie systemu kształcenia ze światem pracy, tworzenie systemów przewidywania zapotrzebowań na rynku pracy,

• zapewnienie dodatkowych środków – dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, na rozwój dodatkowych umiejętności, umożliwienie szerszego dostępu do informacji o rynku pracy.

 

Realizowane                          Zrealizowane

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Littwin Karol
(2008-01-16 13:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
C Łukasz
(2019-10-04 10:41:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki