Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie świadczy usługi w zakresie poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo Zawodowe polega na udzieleniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczegółowych predyspozycji psychologicznych.

Prowadzeniem poradnictwa zawodowego i udzielaniem informacji zawodowych zajmują się doradcy zawodowi, którzy:

 • udzielają indywidualnych porad zawodowych,
 • inicjują organizują i prowadzą grupowe porady zawodowe dla bezrobotnych przygotowania własnej oferty - CV, list motywacyjny, rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą, autoprezentacji,
 • pomagają w określeniu predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy
 • udzielają porad ułatwiających zmianę zawodu lub kwalifikacji
 • udzielają informacji o możliwości szkolenia i przekwalifikowania
 • kwalifikują kandydata na szkolenia
 • udzielają informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia
 • udzielają porady z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcia lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Poradnictwo zawodowe kieruje się zasadami:

 • dostępności usług
 • dobrowolności korzystania z usług
 • równości w korzystaniu z usług
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
 • bezpłatności korzystania z usług
 • poufności ochrony danych osobowych osób korzystających z usług

Więcej informacji:

 

e-mail: doradcy@pupwejherowo.pl

tel: 58 677 63 16, 58 677 83 54

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
C Łukasz
(2015-11-25 09:46:45)