Główny księgowy

Beata Skorowska

Telefon: 58 677-63-30

e-mail: b.skorowska@pupwejherowo.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572).

 

W związku z powyższym treść korespondencji kierowanej do Urzędu powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi ,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Podanie/wniosek/pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu "zaufanego ePUAP".

 

Wytworzył:
Karol Littwin
Udostępnił:
Littwin Karol
(2005-10-05 13:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-06-17 12:58:37)