Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu)